Vysvětlivky pojmů a popis materiálů

HDPE

Vysokohustotní polyethylen označovaný jako mikroten. Může být několik variant provedení (plochá fólie, polohadice, hadice a hadice s bočními sklady) Síla fólie se pohybuje od 6-40 mikronů. Charakteristickým znakem je vysoká šustivost materiálu. Miroten odolává teplotám od -40 do +110 °C. HDPE fólie se využívá především k výrobě sáčků, tašek, přířezů. Fólii je možno potisknout.

LDPE

Nízkohustotní polyethylen označovaný jako polyetylén. Může být několik variant provedení (plochá fólie, polohadice, hadice a hadice s bočními sklady) Síla fólie se pohybuje od 20-200 mikronů. Tepelná odolnost je -50 až +85 °C. LDPE fólie se využívá především k výrobě sáčků a pytlů na odpad. Fólii je možno potisknout.

MDPE

Středněhustotní polyethylen označovaný jako MIX. Může být několik variant provedení (plochá fólie, polohadice, hadice a hadice s bočními sklady). Ve srovnání s LDPE je fólie pevnější a více neprůhledná. Dle poměru příměsí lze dosáhnout požadovaných vlastností. MDPE fólie se využívá především k výrobě tašek a pytlů. Fólii je možno potisknout.

PP

Polypropylen má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyetylen. Vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností. Polypropylen se používá především na výrobu sáčků. Fólii je možno potisknout.

Recyklát / Regranulát

Surovina vyrobená z již jednou použitého 1A materiálu. Nemá potravinářský atest.

Nový materiál (1A)

Surovina vyrobená z primárního nového materiálu (granulátu). Lze použít i na potraviny.

Mikron (mikrometr)

jednotka Mikrometr (symbol µm) 1 mikron = 0,001mm

Plochá fólie, Polohadice, Hadice, Hadice se záložkami (boční sklady)

HR-hlavni-role-rozdeleni

Ztužený průhmat

U odnosných tašek s výsekem se jedná o zpevnění průhmatu

Eurovýsek

Jedná se o výsek pro zavěšení sáčků 

Matrice / Štočky

Tiskové matrice nutné pro potisk fólie

EKO složka - OXODEGRADABILNÍ

Oxodegradabilní materiál je vyroben z ropy ( LDPE – igelit nebo HDPE – mikroten ) a je do něj přidáno aditivum, tzv. startér degradace. Ten způsobí, že pokud se člověk bude chovat neodpovědně a vyhodí tento sáček v přírodě, tak se se za přístupu vzduchu a vlhkosti rozpadne ve zkrácené době – uvádí se okolo 2 – 3 let (běžný plast má rozpad až 200 let ) -  na vločky PE,  které již v přírodě viditelné nejsou ( zabrání se tak  tzv. litteringu – hyzdění přírody výskytem odpadních PE).