Náhradní plnění

Zaměstnáváte-li více než 25 zaměstnanců, je Vaší povinností splnění povinného podílu 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP). V opačném případě musíte zaplatit sankci do státního rozpočtu.

Praktickým řešením je pak náhradní plnění této povinnosti prostřednictvím odběru výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se ZP. Hafyso, s.r.o. je poskytovatelem náhradního plnění jelikož zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením.

Co je povinný podíl?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který se týká zaměstnávání důchodců a občanů se ZPS, ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

Jak splnit povinný podíl v roce 2020

  • Zaměstnáním OZP
  • Odvodem do státního rozpočtu
  • Odběrem výrobků nebo služeb v rámci náhradního plnění

Novela zákona platná od 1. 10. 2017

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona  č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení.Kalkulačka náhradního plnění

Limit náhradního plnění

V roce 2019 můžeme poskytnout náhradní plnění pouze do výše 28 násobku průměrné mzdy předcházejícího roku za každého OZP zaměstnance.

Tento limit stanovila novela Zákona č.435/2004 sb., o zaměstnanosti v § 81, platná od 1. 1. 2018.

Odběratel si nemůže do náhradního plnění automaticky zahrnovat všechny faktury, které mu byly vystaveny. Kontaktujte prosím, co nejdříve naše obchodní zástupce a sjednejte s nimi objem vámi požadovaného náhradního plnění pro rok 2019.

V případě zájmu o poskytnutí náhradního plnění nás prosím kontaktujte pro další domluvu.

Příklad výpočtu náhradního plnění

Počet zaměstnanců  100
Povinný podíl zaměstnávání OZP  4 %
Povinný podíl zaměstnávání OZP v přepočtu na celkový počet  4
Průměrná měsíční mzda 2018 (I.-III. Q) v Kč  31 225 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu
2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP
 2,5 x 31 225 = 78 063 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu
(v přepočtu na celkový podíl OZP)
 4 x 78 063 = 312 252 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek 7 násobkem
průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP
 7 x 31 225 = 218 575 Kč
V případě náhradního plnění činí roční odběr služeb či zakázek
(v přepočtu na celkový podíl OZP)
 4 x 218 575
 = 874 300 Kč

 

HAFYSO, s. r. o.

Ždánská 906,
685 01 Bučovice
Tel: +420 517 383 649

info@hafyso.cz